STYLISED POPPY

STYLISED POPPY
Method: oil
Size: 50cm * 100cm